Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbanowej została założona 11 czerwca 1967 roku. Na zebraniu założycielskim obecnych było 23 ówczesnych mieszkańców Wierzbanowej. W wyniku przeprowadzonych wyborów ustalono skład zarządu i komisji rewizyjnej.

ZARZĄD:

Prezes – Tadeusz Chobrzyński

Naczelnik – Władysław Bednarz

Zastępca Naczelnika – Marcin Murzyn

Sekretarz – Józef Bogacz

Skarbnik – Aleksander Ciślik

Gospodarz – Antoni Pala

Członek Zarządu – Jan Muta

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Jan Konieczny

Jan Hanula

Władysław Poradzisz

 

W pierwszych latach działalności druhowie postawili obok szkoły, drewnianą komórkę obitą papą jako tymczasowe pomieszczenie do przechowywania sprzętu przeciwpożarowego który otrzymali od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Była to motopompa i 120 metrów bieżących wężów tłocznych. W niedługim czasie strażacy ukończyli szkolenia z obsługi przydzielonego im sprzętu. Za priorytetowe zadania na przyszłość druhowie uznali zakupienie działki pod budowę remizy i znalezienie środków pieniężnych, które były by do dyspozycji nowo założonej jednostki.

W 1976 roku druhowie rozpoczęli realizację przedsięwzięcia jakim było postawienie budynku remizy strażackiej. Działkę pod budowę za niewielką kwotę kupiono od pana Marcina Dominika. Według pierwszych planów strażnica miała być budynkiem jednokondygnacyjnym. W trakcie prac budowlanych podjęto decyzję o dalszej rozbudowie. Wszystkie prace wykonywane były w ramach czynu społecznego przez ówczesnych strażaków. Finansowanie przedsięwzięcia przez władze Gminy, wspierane było przez działalność straży, która organizowała zabawy taneczne a uzyskany dochód przeznaczony był na budowę remizy. Prace przy budowie remizy zakończyły się w 1988 roku. Wtedy też odbyło się poświęcenie nowego budynku. Kolejnym ważnym dla jednostki wydarzeniem było przekazanie pierwszego sztandaru, który ufundowali mieszkańcy Wierzbanowej. Uroczyste przekazanie nastąpiło w maju 1989 roku. Podczas wręczania sztandaru miało miejsce także ślubowanie nowo powstałej  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ostatnią rzeczą jaką brakowało ówczesnym strażakom był samochód pożarniczy. Do tej pory w razie pożaru motopompy, węże, prądownice były przewożone na wozach ciągniętych przez konie lub traktor.  Dzięki zaangażowaniu druhów Stanisława Rokosza i Jana Zająca w niedługim czasie straż otrzymała lekki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Żuk.

Kolejne lata działalności to pozyskiwanie nowych członków, systematyczne szkolenia oraz starania o pozyskiwanie nowego sprzętu. W 2003 roku dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Gminy w Wiśniowej do remizy zostały dobudowane sanitariaty – na parterze i na I piętrze. Budynek remizy zyskał także nową elewację. W 2006 roku rozpoczęły się prace przy budowie nowego parkingu, które zostały zakończone rok później. Na nowo powstałym parkingu 2 września 2007 roku została zorganizowana uroczystość czterdziestolecia istnienia OSP .

Rok 2009 zapisał się w dziejach OSP jako jeden z lepszych. Zakończone zostały prace związane z odnowieniem kuchni i Sali balowej -  pomieszczenia zyskały nowy, świeży wygląd.  Do straży zapisało się dwudziestu nowych członków młodzieżowej drużyny pożarniczej, którzy w niedługim czasie odnieśli sukcesy na gminnych zawodach sportowo – pożarniczych. 

W 2012 roku zorganizowaliśmy uroczystość poświęcenia lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Ford Transit, który został przekazany dla naszej jednostki od Komendy Wojewódzkiej Policji.  Przystosowanie samochodu na nasze potrzeby zostało wykonane przez strażaków. Podczas tej uroczystości został także poświęcony nowy sprzęt, m.in. motopompa pływająca, agregat prądotwórczy oraz motopompa szlamowa, która została w znacznej części ufundowana przez druhów: Stanisława Murzyna, Stanisława Rokosza, Jerzego Mutę oraz Andrzeja Rokosza.

W 2010 roku zrodził się pomysł rozbudowy remizy. W planach jest także nowy parking przy drodze wojewódzkiej.  Prace przy modernizacji remizy rozpoczęły się w 2014 roku i trwają do dziś. Obecnie wykonywane są prace wykończeniowe. 

 

Nasza jednostka obecnie:

 

ZARZĄD

Prezes – Stanisław Rokosz

Wiceprezes – Stanisław Murzyn

Wiceprezes- Naczelnik – Jerzy Muta

Zastępca Naczelnika – Andrzej Dominik

Sekretarz – Piotr Malec

Skarbnik – Andrzej Rokosz

Gospodarz – Robert Malec

Członek Zarządu – Andrzej Jamróz

Członek Zarządu – Jan Rokosz

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Andrzej Bendarz

Zastępca Przewodniczącego – Jan Hebda

Sekretarz – Grzegorz Ciślik

Członek – Paweł Ciślik

Członek – Wojciech Hanula

 

CZŁONKOWIE

Obecny stan osobowy jednostki wynosi ogółem 81 osób:

- 64 członków czynnych, w tym 9 kobiet,

- 4 członków honorowych,

- 12 członków MDP

 

SZKOLENIA

32 druhów spośród członków czynnych może wyjeżdżać do akcji ratowniczo  - gaśniczych.

 Jesteśmy jedną z najlepiej przeszkolonych jednostek na terenie Gminy Wiśniowa.

- szkolenie podstawowe – 32 osoby

-ratownictwo techniczne – 7 osób

- ratownik KPP – 10 osób

- dowódca – 6 osób

- naczelnik – 5 osób

- współdziałania z LPR – 4 osoby,

 

WYPOSAŻENIE

- 1 lekki samochód ratowniczo – gaśniczy FORD TRANSIT z wyposażeniem

- 1 lekki samochód ratowniczo – gaśniczy FSC LUBLIN ŻUK z wyposażeniem

- motopompy pożarnicze oraz do działań przeciwpowodziowych,

- agregat prądotwórczy,

- inny sprzęt do akcji ratowniczo – gaśniczych, ratownictwa medycznego i drogowego,

- nowoczesny system alarmowania DSP-50 wraz z terminalem SMS