Przewodniczący - Andrzej Bendarz

Zastępca Przewodniczącego - Wojciech Hanula

Sekretarz - Paweł Ciślik

Członek - Jan Hebda

Członek - Grzegorz Ciślik