Prezes - Stanisław Rokosz

Wiceprezes - Stanisław Murzyn

Wiceprezes - Naczelnik - Jerzy Muta

Zastępca Naczelnika - Andrzej Dominik

Sekretarz - Piotr Malec

Skarbnik - Andrzej Rokosz

Gospodarz - Robert Malec

Członek Zarządu - Andrzej Jamróz

Członek Zarządu - Jan Rokosz